Duitse studie naar de impact van e-lending

De Duitse “Onleihe” (digitale openbare bibliotheekdienst) vermindert de bereidheid van doelgroepen om boeken te blijven kopen, met name groepen die bestaan ​​uit enthousiaste boeklezers met een hoge koopkracht.

Dit komt naar voren uit de studie “Wer leiht was in Bibliotheken und insbesondere online? Ein 360 ° -Blick auf die Onleihe”, die 27 november werd gepresenteerd in Berlijn door de Börsenverein des Deutschen Buchhandels (Duitse uitgever- en boekverkopersvereniging) samen met het GfK marktonderzoeksinstituut. De studie heeft het de Börsenverein mogelijk gemaakt om voor het eerst brede marktonderzoeksgegevens over leners van e-boeken te presenteren bij openbare bibliotheken.

Conclusies Börsenverein en Duitse Auteursvereniging

“De onderzoeksresultaten tonen heel duidelijk aan dat het gebruik van Onleihe-producten en -diensten een directe invloed heeft op de activiteit van consumenten op de boekenmarkt. Met andere woorden, om een ​​breed scala aan boeken en e-boeken in Duitsland te kunnen blijven aanbieden, moeten we een eerlijk licensing- en vergoedingssysteem invoeren. De uitzonderingen op het auteursrecht waar bibliotheken om vragen in het geval van Onleihe bieden geen billijke vergoeding voor het werk dat wordt uitgevoerd door uitgevers en auteurs. Om deze reden zijn deze bepalingen geen uitvoerbare optie die wij bereid zijn na te streven. In plaats daarvan vragen we dat bibliotheken in de toekomst zo worden uitgerust dat ze hun e-boek bibliotheekproducten kunnen blijven aanbieden, echter onder eerlijke voorwaarden voor alle deelnemers”, betoogde Nadja Kneissler, voorzitter van de uitgeverscommissie van Börsenverein.

Lena Falkenhagen, voorzitter van de Vereniging van Duitse Schrijversgeorganiseerd in de vakbond ver.di, voegde eraan toe: “Een van de belangrijkste rollen die openbare bibliotheken in de samenleving spelen, is het bevorderen van lezen en geletterdheid bij kinderen en adolescenten. Vooral stedelijke bibliotheken hebben een belangrijke verantwoordelijkheid als het gaat om inspanningen om het lezen te bevorderen. Om deze inspanningen te kunnen voortzetten hebben we nu vooral een strategie nodig die gericht is op de bevordering van digitaal lezen, onder andere met behulp van digitale boeken. Zolang de focus beperkt blijft tot het louter uitbreiden van het aanbod van digitale bibliotheken, is het moeilijk te begrijpen waarom de rechten van auteurs worden ingeperkt, vooral wanneer de meerderheid van de mensen die profiteren van deze digitale diensten financieel welgestelde, goed opgeleide mensen zijn van gemiddelde leeftijd.”

Belangrijkste bevindingen

  • In totaal lenen 2,6 miljoen mensen digitale boeken en andere media in Duitsland via het digitale bibliotheeksysteem dat bekend staat als “Onleihe”; in totaal 1,9 miljoen mensen gebruiken de dienst om e-boeken te lenen.

  • Tweederde van de gebruikers van Onleihe is jonger dan 50 jaar, wat betekent dat ze erg jong zijn in vergelijking met de totale bevolking. Ze scoren ook bovengemiddeld op het gebied van koopkracht en opleiding.

  • Hoewel gebruikers van Onleihe tot de meest actieve kopers op de boekenmarkt behoren, verklaarde bijna de helft dat ze helemaal geen of minder boeken kochten nadat ze Onleihe begonnen te gebruiken (45 procent in het geval van gedrukte boeken; 46 procent in het geval van e -boeken)

  • De meeste gebruikers van Onleihe zijn tevreden over de omvang van Onleihe-mediaproducten en over hoe up-to-date de producten zijn.

In Nederland is er in 2018 een Convenant e-lending afgesloten tussen diverse partijen waarbij een breed aanbod en een passende vergoeding voor auteurs, vertalers, illustratoren en uitgevers centraal staat. Uit de meest recente studie van SMB, meting 49 komt naar voren dat de bekendheid en het gebruik van de online bibliotheek toeneemt. Maar ongeveer de helft van degenen die er bekend mee zijn leest toch liever van papier. Slechts twee procent vindt het aanbod te beperkt.

U kunt hier de volledige presentatie van het onderzoek van de Börsenverein vinden.