Dedicon ontwikkelt met partners een internationaal platform voor kennis en training over toegankelijk publiceren

Stichting Dedicon is met BrailleNet (Frankrijk) en de Johannes Kepler Universität (Oostenrijk) een internationale samenwerking aangegaan, om gezamenlijk de creatie en distributie van toegankelijke publicaties te bevorderen onder uitgevers. Om dit te bereiken wordt praktisch leer- en trainingsmateriaal ontwikkeld die kennis en vaardigheden moet vergroten bij professionals die werkzaam zijn in de uitgeversbranche. Het platform gaat ‘Inclusive Publishing in Practice’ (iPiP) heten en zal gratis materiaal aanbieden in het Nederlands, Engels, Frans en Duits. Het project wordt gefinancierd door het Erasmus+ Programma van de Europese Unie.

Enquête

Om de behoefte van professionals die werkzaam zijn in de uitgeversbranche van digitale uitgaven, beter te begrijpen is een enquête gehouden. De vragenlijst had mede tot doel meer bewustzijn te creëren rond inclusief publiceren en de projectdoelen bekend te maken.

De enquête is in maart en april online beschikbaar geweest in het Nederlands, Engels, Frans en Duits. De vragenlijst is door 89 respondenten volledig ingevuld, 31 hiervan zijn door Nederlandse educatieve en algemene uitgevers ingevuld. De resultaten van de enquête laten zien dat uitgevers in Frankrijk, Nederland, Oostenrijk en een aantal andere landen toegankelijkheid op de radar hebben staan, maar nog niet alle uitgevers zijn voldoende toegerust om aan toegankelijkheid te werken.

Uit de enquete kwam duidelijk naar voren dat er voornamelijk vraag is naar best practices en praktische informatie, de inhoud van het leer- en trainingsmateriaal zal zich daarom voornamelijk hierop richten. Het materiaal zal rekening houden met de juridische en technologische context en zal pleiten voor de creatie van publicaties in EPUB3 die aan de bron toegankelijk zijn. Aangezien maar liefst 16 van de 89 respondenten beweren niet bekend te zijn met de begrippen ‘inclusief publiceren ‘en ‘toegankelijk publiceren’ zal het platform achtergrondinformatie bieden en de context schetsen om ervoor te zorgen dat deze concepten zowel begrijpelijk als vertaalbaar naar de praktijk zullen zijn. Verder heeft het trainingsmateriaal dat wordt ontwikkeld vooral een praktisch karakter, om uitgevers te helpen de inhoud van hun publicaties toegankelijk te maken en hun proces van publiceren te verbeteren. De trainingen zijn vanaf eind 2021 gratis beschikbaar in het Nederlands, Engels, Frans en Duits.

Het onderzoek en de volledige samenvatting is te vinden op de website van Stichting Dedicon. Meer informatie omtrent inclusief publiceren en toegankelijkheid is te vinden op inclusiefpubliceren.nl.