De GAU onderneemt actie tegen website tweedehands e-books

Sinds 24 juni 2014 is het mogelijk om tweedehands e-books online te verkopen via het e-bookplatform Tomkabinet.nl. De Groep Algemene Uitgevers (GAU) heeft het platform vorige week gesommeerd zijn activiteiten uiterlijk 27 juni 2014 om 14.00 uur te staken. Hier heeft Tom Kabinet echter geen gevolg aan gegeven. De GAU beraadt zich nu op verdere juridische stappen.

De GAU is van mening dat het verkopen van tweedehands e-books verboden is. Tom Kabinet beroept zich op het UsedSoft-arrest van het Europese Hof van Justitie (2012), dat bepaalt dat gebruikte software doorverkocht mag worden. Uit diverse publicaties over de (beperkte) uitleg van dit arrest plus een recente rechtszaak in Duitsland blijkt echter dat dit niet geldt voor e-books, zoals dit ook voor films en muziek niet het geval is.