Cultuur Opstart Lening van start

Op 29 juni is het loket geopend waarbij ‘culturele en creatieve organisaties’  geld kunnen lenen (tussen de 10.000 en 500.000 euro per aanvraag met een jaarlijkse rente van 1%. Per organisatie kunnen maximaal 2 leningen worden verstrekt) om ‘te investeren in producties, programma’s, projecten en producten, zodat zij weer inkomsten kunnen verwerven’.

Uitgeverijen zouden hier dus gebruik van kunnen maken. Beoordeling en toekenning is uiteraard een zaak van Cultuur + Ondernemen (een ondersteunende overheidsinstelling voor de culturele en creatieve sector) zelf.

Deze lening kan dus niet als noodkrediet worden gebruikt maar is specifiek bedoeld voor (nieuwe) producties/projecten.

Tot en met 31 december 2020 kun een aanvraag voor de Cultuur Opstart Lening ingediend worden. Meer informatie en de aanvraag zelf zijn hier te vinden.