Coronanieuws: GAU sluit zich aan bij ENCORE – de Nederlandse Creatieve Industrie Alliantie

De GAU heeft zich aangesloten bij een nieuw initiatief, ENCORE – de Nederlandse Creatieve Industrie Alliantie, waarin onder andere de NVPI, de branchevereniging van de entertainment industrie waaronder muziekuitgevers en filmdistributeurs, en evenementenorganisaties zitting hebben.

ENCORE is opgericht om gezamenlijk in overleg met de overheid te inventariseren wat er specifiek nodig is voor o.a. de uitgevers van algemene boeken, maar ook het bredere culturele veld, om door deze periode heen te komen. Het is uiteraard nu nog te vroeg om de bedrijfseconomische impact op langere termijn vast te stellen. Met man en macht wordt (veelal vanuit huis) gewerkt om deze periode zo goed mogelijk door te komen. Juist in deze tijd laat de creatieve industrie in de breedte haar creativiteit en innovatieve kracht zien. Uiteraard blijft de GAU ook nauw betrokken bij alle specifieke boekenvakprojecten en -initiatieven waaronder de campagne #ikleesthuis die door de CPNB namens het boekenvak is opgezet.

Over ENCORE – de Nederlandse Creatieve Industrie Alliantie

ENCORE is een alliantie van ondernemers in de muziek-, film- en boekenindustrie en beoogt inzicht te geven over de gevolgen van de Coronacrisis voor:

 • Film- en muziekproducenten

 • Boek- en muziekuitgevers

 • Film- en muziekdistributeurs

 • Evenementenorganisaties

 • Festivals

 • Collectieve Beheersorganisaties voor muziek, duizenden Nederlandse makers van creatieve content

 • Collectieve Beheersorganisaties voor beeld

Aangesloten zijn:

 • 100 uitgevers van algemene boeken vertegenwoordigd door Groep Algemene Uitgevers (GAU)

 • 120 producenten, studio’s en distributeurs, vertegenwoordigd door NVPI Audio (Universal Music Group, Warner Music, Sony Music en de independents verenigd in STOMP) en Filmdistributeurs Nederland (FDN);

 • 70 muziekuitgevers en muziekhandelaren vertegenwoordigd door Nederlands Muziek Uitgevers;

 • Vereniging (NMUV) en Vereniging voor Muziekhandelaren- en uitgevers Nederland (VMN);

 • 30.000 tekstschrijvers, componisten en muziekuitgevers, vertegenwoordigd door Buma/Stemra;

 • 22.000 uitvoerende Nederlandse kunstenaars en 7000 Nederlandse producenten, vertegenwoordigd door SENA;

 • Ruim 5.000 producenten van audiovisuele werken waarvan de werken met behulp van televisie etc. buiten de huiselijke kring in bedrijven en instellingen openbaar worden gemaakt, vertegenwoordigd door Videma;

 • Meer dan 100 distributeurs en producenten van audiovisuele werken waarvan de werken door middel van DvD, Blu-ray, stream of download buiten de huiselijke kring in bedrijven en instellingen openbaar worden gemaakt, vertegenwoordigd door FilmService.

Gezamenlijk staan zij voor een exploitatieomzet van meer dan € 1 miljard per jaar.