Boekenvak blij met continuering Wet vaste boekenprijs

De Tweede Kamer heeft op dinsdag 29 september ingestemd met het voorstel van minister Van Engelshoven van OCW om de Wet vaste boekenprijs voor vier jaar te continueren. De Koninklijke Vereniging van het Boekenvak is blij met de voortzetting van deze wet die zeker in deze tijden van vitaal belang is voor een bloeiend boekenlandschap. De Wet op de vaste boekenprijs wordt elke vier jaar geëvalueerd. Bij deze evaluatie bleek brede steun voor dit instrument bij de minister, de Raad voor Cultuur en bij de Tweede Kamer.

Minister Van Engelshoven constateerde eerder (naar aanleiding van de rapportage over het door Significant/Ape en Dialogic uitgevoerde evaluatieonderzoek naar de werking van de wet) dat de Wet vaste boekenprijs een blijvend, effectief instrument is dat bijdraagt aan een pluriform aanbod en brede beschikbaarheid van boeken, ook op literair-cultureel gebied. De minister werd daarin ondersteund door de Raad voor Cultuur.

Tweede Kamer steunt Wvbp en KVB Boekwerk

Tijdens de behandeling van de evaluatie bleek ook in de Tweede Kamer steun voor de vaste boekenprijs. D66 merkte op dat “haar leden de continuering van de Wvbp waarderen, omdat deze wet het voorbestaan van vele kleine boekwinkels mogelijk maakt. Daarnaast stelt de wet boekhandelaren ook in de gelegenheid om te focussen op maatschappelijke taken, zoals leesbevordering.” Het CDA roemde vooral de rol van KVB Boekwerk. Dit kennis- en innovatieplatform is in 2015 van start gegaan met als concrete opdracht: de markt in kaart brengen, het faciliteren van onderzoeksgegevens voor OCW, het ontwikkelen van een innovatieagenda en het bundelen van onderzoeksgegevens over culturele en leesbevorderende prestaties. Zowel de minister als de Tweede Kamer constateren dat KVB Boekwerk daar goed in is geslaagd. KVB Boekwerk wordt daarom gecontinueerd.

De Tweede Kamer nam twee moties aan bij de behandeling van de evaluatie: een motie van de VVD waarin de minister wordt opgeroepen in gesprek te gaan met uitgevers om de verlaging van het btw-tarief op e-books in te zetten voor een prijsverlaging en een motie van SP en Groen Links met een oproep aan de minister om in gesprek te gaan met de aanbieders van studiematerialen om mbo-studenten dezelfde kortingen te geven als andere studenten.

Wet draagt bij aan beter functionerend boekenvak

De wet biedt niet alleen de ruimte aan uitgevers en boekverkopers, maar ook voor auteurs ontstaan de beste voorwaarden om hun publiek te vinden en de beste kansen op een hoger inkomen uit de verkoop van hun boeken. Dat is van wezenlijk belang voor een vitale schrijfcultuur. Ook de collectieve promotie, het kopen, lenen en lezen van boeken via nationaal bekende acties als de Boekenweek en de Kinderboekenweek zijn verankerd in de Wet. Verder waarborgt de wet het voortbestaan van de unieke distributiestructuur van het boek in Nederland, waardoor ieder boek overal in Nederland snel beschikbaar is. De lezer vaart daar wel bij.

Anne Schroën, bestuurslid KVB en Directeur Koninklijke Boekverkopersbond: “Dit zijn bijzonder zware tijden voor iedereen in het boekenvak. Uit de wetsevaluatie blijkt onder meer hoe belangrijk grote, breed gesorteerde boekhandels zijn tijdens de eerste cruciale weken na het uitkomen van een nieuwe titel. Juist deze winkels hebben het momenteel erg zwaar. De Nederlandse boekhandels zijn heel blij dat de Wet vaste boekenprijs blijft bestaan. De wet zorgt ervoor dat auteurs, uitgevers en boekhandels in nauwe samenwerking een breed assortiment kunnen blijven aanbieden.”

Martijn David, bestuurslid KVB en Algemeen Secretaris Groep Algemene Uitgevers: “Een doel van de Wvbp is om uitgevers in staat te stellen een breed en divers samengesteld titelaanbod uit te blijven geven. Uit eerder onderzoek blijkt dat uitgevers en boekverkopers de kruissubsidiëring tussen bestsellers en andere titels daadwerkelijk inzetten om een pluriform Nederlandstalig assortiment aan te bieden. De Wvbp dient daarmee een maatschappelijk en cultureel belang. Wij delen de zorg van de minister en vele anderen over de daling van de leesvaardigheid en het leesplezier bij met name jongeren. Het boekenvak ziet de urgentie van dit probleem en levert een belangrijke bijdrage om meer mensen te laten lezen.”

Over de KVB De KVB is de koepelorganisatie van het Nederlandse boekenvak. Zij heeft als doelstelling het stimuleren van een breed en gevarieerd aanbod van boeken, het bevorderen van de samenwerking in het boekenvak in de ruimste zin en het stimuleren van een klimaat waarin het boek in economisch, maatschappelijk en cultureel opzicht kan floreren.

Meer informatie over het boekenvak is te vinden op de website van KVB Boekwerk.