Boekenvak blij met breed gesteunde motie voor garantiefonds boekhandels

Tijdens het debat in de Tweede Kamer over het steun- en herstelplan voor het derde kwartaal is een breed gesteunde motie ingediend om aanvullend 20 miljoen vrij te maken voor het Nederlands Letterenfonds ten behoeve van een garantiefonds voor boekhandel. Door de langdurige coronasluitingen verkeren de fysieke boekhandels in een penibele liquiditeitspositie waardoor velen onvoldoende in staat zijn om nieuwe boektitels in te kopen. Het boekenvak is verheugd over de steun vanuit de Kamer voor de belangrijke culturele rol van fysieke boekhandels en hun bijdrage aan de leefbaarheid en diversiteit van binnensteden.

 De Nederlandse boekhandels komen uit de meest ingrijpende lockdown van alle landen om ons heen. In het eerste kwartaal 2021 daalde de omzet van de boekhandels met 69% ten opzichte van het eerste kwartaal 2020. Veel boekhandels hebben diep in hun reserves moeten duiken en zullen jaren nodig hebben om weer terug te komen op het peil van voor de corona lockdowns. Naast het feit dat herstel lang zal duren, is er ook een concreet korte termijn probleem. Het ontbreekt de boekhandels aan liquiditeit om hun winkels ‘bij de tijd’ te brengen. Dat is een probleem voor de gehele keten van auteur en uitgever tot boekverkoper én lezer.

Anne Schroën, directeur van de KBb en bestuurder KVB: “We voelen ons echt gesteund nu de Tweede Kamer zo breed aandacht geeft aan de problematische situatie van de fysieke boekhandels. Ook minister Van Engelshoven heeft zich zeer betrokken getoond. De winkels zijn weer open, de klanten willen graag komen, maar de zorgen zijn nog niet voorbij.” Martijn David (algemeen secretaris GAU en bestuurder KVB) vult aan dat de Boekenweek met grote beperkingen gevierd wordt en dat financiële steun van belang is. “De uitgevers hebben een mooi nieuw aanbod ontwikkeld, maar we zien dat de boekhandels grote moeite hebben om hun klanten een breed en actueel aanbod te bieden. Er is tijdelijke steun nodig om te voorkomen dat de keten vastloopt. We zijn blij dat ook de Tweede Kamer ziet dat de fysieke boekhandel van groot belang is voor onze literatuur en ons leesklimaat.”

U kunt hier het persbericht van de KVB lezen.