Aanpassing Wvbp vanwege btw-verhoging

Op 1 januari zal de btw ook op (fysieke) boeken worden verhoogd van 6% naar 9%. Dat heeft het kabinet vandaag tijdens Prinsjesdag formeel bekendgemaakt. Boeken die onder de Wet op de vaste boekenprijs vallen kennen echter een vastgestelde prijs inclusief btw. Dat betekent dat er op boeken die vanaf 1 januari worden verkocht meer btw moet worden afgedragen bij een gelijkblijvende vaste prijs.

Aanpassing Wet op de vaste boekenprijs

Om het effect van de waardevermindering van de boeken te kunnen neutraliseren heeft het kabinet vandaag een voorstel naar de Kamer gestuurd voor een aanpassing van de Wet op de vaste boekenprijs. Uitgevers krijgen nu een extra mogelijkheid om, in plaats van pas een halfjaar na publicatie, de verkoopprijs van het boek aan te passen, uitsluitend bedoeld om het effect van de btw-verhoging te kunnen verrekenen. De uitgever (of importeur) heeft bij het aanpassen van de prijs de mogelijkheid om de aangepaste prijs af te ronden op een bruikbaar bedrag.

Het blijft aan uitgevers om de prijzen vanaf 1 januari aan te passen. Het voorstel van het kabinet, dat deel uitmaakt van het totale pakket aan fiscale maatregelen, zou moeten ingaan op 1 januari 2019.

De aangepaste prijzen zullen zoals gebruikelijk door het Commissariaat voor de Media worden bekendgemaakt.

België

Voor levering aan Belgische afnemers geldt dat uitgevers één verkoopprijs voor beide landen vaststellen, maar dat een Belgische afnemer slechts 6% over haar omzet aan de Belgische fiscus hoeft af te dragen in plaats van 9% zoals in Nederland.

Het voorstel is na te lezen in de toelichting op het Belastingplan (p.61).