21% btw, een waardeloos idee

Zoals bekend staat in het Hoofdlijnenakkoord een verhoging van de btw aangekondigd. Daarom zijn GAU, KBb en CPNB bij elkaar gekomen en hebben een petitie gestart.

Dit is onze boodschap:

Boeken lezen is van grote waarde voor mens, samenleving én economie. Boeken zijn de dragers van onze cultuur en laten mensen van jongs af aan ook andere werelden en gezichtspunten zien. Taalvaardigheid en geletterdheid maken het verschil in de ontwikkeling van mensen, op school en op de arbeidsmarkt.  

Terecht dus dat in het hoofdlijnenakkoord staat dat leesvaardigheid absolute prioriteit krijgt en het bevorderen van de Nederlandse taalvaardigheid een kerntaak wordt van het hoger onderwijs. 

De voorgenomen hogere btw op (kinder)boeken zal echter leiden tot een forse prijsverhoging. Dat maakt boeken minder toegankelijk. Een slechte zaak, want het Nederlandse (kinder)boek is dé basis van lees- en taalvaardigheid. 

Juist daarom moet boeken lezen zo laagdrempelig mogelijk zijn en daarbij hoort een laag btw-tarief. Nederland is er in 2024 nóg meer bij gebaat dat het boek bereikbaar blijft voor jong en oud, ook voor mensen met een kleinere beurs!

We roepen daarom iedereen op deze petitie te tekenen en te zorgen dat de btw op boeken laag blijft.

De petitie kunt u hier tekenen.

Download ook de mediakit. Hier vindt u alles dat u nodig heeft om de petitie te delen op sociale media etc. Gebruik vooral de hashtag #waardeloosidee in uw sociale media-uitingen.

Wij verzoeken u om deze petitie zoveel mogelijk te delen, binnen en buiten uw bedrijf. Stuur hem door aan uw auteurs en andere relaties. Samen maken we er een succes van.